Video Now

Video Now to cykliczny przegląd polskiej sztuki wideo. Skupia się na promocji i popularyzacji najlepszych osiągnięć video artu, przybliżając specyfikę medium zainteresowanym odbiorcom. 

Projekt został zainicjowany w maju 2007 przez Fundację Wschód Sztuki. Przegląd polskiej sztuki video odpowiada na rosnące zapotrzebowanie odbiorców sztuki związane z chęcią przybliżenia najbardziej wartościowych zjawisk związanych z video artem. Prezentacja bloków filmów w ramach jednego pokazu-spotkania z artystą, ma swój rytm i spójność, pomimo braku wystawowego kontekstu. 

Idea tego przeglądu opiera się na próbie dotarcia do reprezentatywnych prac wybranych artystów, pokazania jak najszerszego spectrum działalności, z uwzględnieniem najnowszych prac. Projekt ten ma charakter poznawczo-badawczy. Prezentuje różne konwencje, techniki i strategie stosowane w sztuce video, od eksperymentów formalnych, przez sztukę krytyczną, paradokument oraz manipulację do symulacji rzeczywistości.

Strona internetowa projektu: www.videonowproject.wordpress.com