Contemporary Belarus

Projekt Contemporary Belarus został zainicjowany w celu animacji i promocji białoruskiej sztuki współczesnej, zbyt mało znanej szerszej publiczności europejskiej. Założyliśmy dwujęzycznego bloga poświęconego współczesnej sztuce białoruskiej, który ma na celu popularyzację wiedzy o kulturze sąsiedniego kraju, a także pobudzenie wymiany kulturalnej pomiędzy naszymi krajami.

Strona internetowa projektu: www.contemporarybelarus.wordpress.com