KRAKERS

KRAKERS – II krakowski gallery weekend dobiegł końca. Od 7 do 9 czerwca 2013 zdeklarowane do udziału w projekcie miejsca poświęcone kulturze, jak galerie, fundacje i miejsca całkowicie niezależne otworzyły swoje przestrzenie szerokiej publiczności. Na czas wydarzenia zorganizowały wystawy, spotkania, koncerty i projekty artystyczne, dowodząc, że to nie publiczne instytucje, a prywatne i działające w trzecim sektorze inicjatywy tworzą kulturę Krakowa. KRAKERS jest adaptacją formuły wypracowanej w Berlinie, czy Warszawie, która odwołuje się bezpośrednio do miejscowej specyfiki środowiska sztuki aktualnej. Jest okazją do prezentacji wspólnotowego charakteru krakowskiej platformy artystycznej oraz indywidualnej działalności każdego z miejsc. 

Konsolidacja działań wystawienniczych w ciągu kilku dni wpisuje się w bieg wydarzeń, jakimi żyje miasto, urozmaicając dodatkowo jego ofertę kulturalną. KRAKERS staje się tym samym ogólnokrakowską inicjatywą porozumienia pomiędzy galeriami, fundacjami i partyzanckimi podmiotami, w których bije kulturalny puls miasta. 

W tej edycji udział w KRAKERSIE wzięło 11 galerii: Art Agenda Nova, AS, Cellar Gallery, Emilia, Łącznik, Olympia, Onamato, Otwarta Pracownia, Sezonowa, Strefa A, TheGreenroom. Zorganizowane zostało również wydarzenie satelitarne we współpracy z Małopolskim Ogrodem Sztuki, dotyczące miejscowego rynku sztuki “Płytkie akwarium – rynek sztuki w Polsce”. Po raz pierwszy również w ramach KRAKERSA polecana była wystawa końcoworoczna studentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.