Electronica Magistra Nostra 2010

Jest to cykl spotkań organizowanych w ramach działalności Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki UJ, sekcji sztuki współczesnej. Tematem spotkań są zagadnienia związane z szeroko pojętą sztuką elektroniczną. W ramach spotkań przygotowywane są wykłady, spotkania z artystami i projekcja filmu. Główną ideą projektu jest rozbudzenie zainteresowania sztuką elektroniczną wśród studentów historii sztuki oraz innych jednostek akademickich. Podjęcie refleksji nad tym rejonem sztuki jest kluczowe dla zrozumienia przemian, jakie mają miejsce w kulturze współczesnej.